eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

WWW vaučeri za MSP-ove

website 430x268
Natječaj je usmjeren na jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Ovim natječajem potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji svojih proizvoda i usluga. 
Korisnici 
Prihvatljivi prijavitelji su:
- pravne ili fizičke osobe koje su u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzetnika 
- registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. 
Intenzitet potpore
Intenzitet potpore određuje se prema sjedištu prijavitelja:
- 85% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. skupini JP(R)S 
- 80% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini JP(R)S 
- 75% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini JP(R)S 
- 70% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini JP(R)S 
Iznos vaučera
Minimalni iznos vaučera iznosi 15.000,00 HRK 
Maksimalni iznos vaučera iznosi 100.000,00 HRK
Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog natječaja podrazumijevaju izradu i/ili unapređenje jedne ili više mrežnih domena, a odnose se na sljedeće: 
- Obavezna kategorija troškova 
Projektni prijedlog mora sadržavati jedan ili više prihvatljivih troškova: 
- izrada poslovnih web stranica 
- unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete 
- izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja 
- Dodatna kategorija prihvatljivih troškova 
Uz barem jedan prihvatljiv trošak iz obavezne kategorije troškova, projektni prijedlog može sadržavati jedan ili više s njim povezanih prihvatljivih troškova: 
- usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika) 
- izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti) 
- troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluga (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge). 
U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali kod samo jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za usluge više pružatelja usluga. 
Ovim natječajem ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom/razvojem/nabavom IKT poslovnih rješenja (software, hardware, cloud) namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim /novim IKT sustavom. 
Trajanje projekta 
Provedba projekta ne smije započeti prije izdavanja vaučera. Razdoblje provedbe projekta ne smije trajati duže od 12 mjeseci od datuma izdavanja vaučera. Početkom provedbe projekta smatra se datum izdavanja vaučera. Razdoblje provedbe istječe završetkom obavljanja projektnih aktivnosti. 
Rok za prijavu 
Prijave se zaprimaju od 13. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.