Otvoreni natječaji za ublažavanje posljedica pandemije u poljoprivredi

eufondovi.hr


Prijave počinju 29. i 30. listopada 2020. godine i traju samo 8 dana!
 

Pojedinačne potpore do 52.076,50 kuna i 371.975,00 kuna 

podmjera_6.4.Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 virusa te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  dva natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupan iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 360 milijuna kuna.

1.) Natječaj za poljoprivrednike, gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivrednici koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom te uzgojem gljiva, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 01.01.2019. godine

- Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 01.01.2019. godine.

- Osim toga, prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po poslovnim računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 01.01. do 30.09.2020. godine (uključujući 30.09.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. U izračun priljeva neće biti uključene potpore iz investicijskih mjera (NE-IAKS) iz Programa, kao ni potpore iz investicijskih mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina koje je u promatranim razdobljima Agencija za plaćanja isplatila korisniku na njegove poslovne račune.

- Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze po osnovi javnih davanja o kojima porezna uprava vodi analitičke evidencije na dan 02. studenog 2020. godine.

- Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

 

2.) Natječaj za MSP-ove, gdje su prihvatljivi korisnici mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća, cvijeća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda

- Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 01.01.2019. godine.

- Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 01. siječnja 2019. godine.

- Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po poslovnim računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 01.01. do 30.09.2020. godine (uključujući 30.09.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. U izračun priljeva neće biti uključene potpore iz investicijskih mjera (NE-IAKS) iz Programa, kao ni potpore iz investicijskih mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina koje je u promatranim razdobljima Agencija za plaćanja isplatila korisniku na njegove poslovne račune.

- Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene fianncijske obveze po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi analitičke evidencije na dan 02. studenog 2020. godine.

- Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

 

Planirani rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu su:

  • Od 30. listopada od 00:00 sati do 6. studenoga do 12:00 sati (za poljoprivrednike)
     
  • Od 29. listopada od 00:00 sati do 5. studenoga do 12:00 sati (za MSP-ove)
 
VAŽNA NAPOMENA

Sve zainteresirane potencijalne korisnike koji ispunjavaju uvjete podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za neki od gore navedenih natječaja, a ne posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu te nemaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ“ u AGRONET-u, Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR pozivaju da se upišu u Evidenciju korisnika sukladno Vodiču za upis u Evidenciju korisnika u ruralnom razvoju za mjeru M21 najkasnije do 28. listopada. Bez upisa u Evidenciju korisnika nije moguće podnošenje zahtjeva za isplatu potpore.

U slučaju da se potencijalni korisnici po prvi puta upisuju u Evidenciju korisnika upravo radi mjere 21., prilikom unosa podataka u Zahtjev za upis u Evidenciju korisnika nužno je u polje „faks“ upisati tekst „M21“ (bez navodnika), jer će se na taj način sustavno vršiti raspoznavanje prijava za upis za potrebe mjere 21 u odnosu na sve druge prijave za upis.

Upute za upis u Evidenciju korisnika mjere M21 ne odnose se na one korisnike koji su već upisani u Evidenciju, odnosno kojima je već dodijeljena lozinka i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu i već imaju dodijeljen modul "RURALNI RAZVOJ" u AGRONET-u.


Više informacija o ostalim natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata, već 10 godina, stojimo vam na raspolaganju.
Robert Ravenšćak, mag. oec.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.


www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr
___________________________________________________________________
Ovaj newsletter poslan je na Vašu e-mail adresu u ime pošiljatelja Ravecon d.o.o., a temelji se na podacima dobivenim prijavom na web-stranice ili edukativna događanja, korištenjem web-aplikacija u vlasništvu tvrtke Ravecon, na temelju prethodnog poslovanja s tvrtkom ili smo Vašu e-mail adresu pronašli kao javno dostupnu na internetu. Sukladno GDPR odredbi poštujemo vašu privatnost, te u svako doba možete odustati od primanja naših obavijesti putem linka na kraju obavijesti.
 - - -
Ne želite primati obavijesti? Odjavite se.