Nove potpore poljoprivrednicima za nepoljoprivredne djelatnosti

eufondovi.hr


Poljoprivrednicima na raspolaganju ukupno 240 milijuna kuna kroz podmjere 6.2. i 6.4.
 

Potpore za ulaganja u preradu, marketing i prodaju, usluge, tradicijske i umjetničke obrte te ruralni turizam
 


 


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju konačno je objavila oba natječaja za provedbu operacija ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima. Svrha natječaja je pokretanje i/ili razvoj nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.


Podmjera 6.2. - Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika

- Korisnici su fizičke i pravne osobe (do 49 zaposlenih) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.
- Korisnici ne smiju biti registrirani odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora/uslugu za koju traže potporu.
- Korisnici pri podnošenju Zahtjeva za potporu moraju imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 EUR

 

Prihvatljivost ulaganja

Prihvatljiva su ulaganja u sektore:

- prerada, marketing i izravna prodaja nepoljoprivrednih proizvoda, pri čemu se marketing mora odnositi na predmet prerade
- pružanje usluga u ruralnim područjima u području poljoprivrede, šumarstva, veterine, društvenih djelatnosti te intelektualnih usluga
- tradicijski i umjetnički obrti
- turizam u ruralnom području isključujući: ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme), ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«, hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području JLS u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, u kojem ima resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti.

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima navedenim u tablici koju možete pogledati ovdje.


Ostali uvjeti prihvatljivosti i kriteriji odabira
 

Kriteriji odabira uključuju ekonomske, sektorske, horizontalne i kriterije lokacije ulaganja.

Za ostale, specifične uvjete prihvatljivosti i detalje kriterija odabira, ovisno o vrsti ulaganja ili statusu korisnika, slobodno nas kontaktirajte.

 

Prihvatljivost troškova i aktivnosti
 

Prihvatljivi su troškovi građenja/rekonstrukcije objekata, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata, kupnje strojeva  i opreme, kupnje gospodarskih vozila i plovila, kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti, edukacije vezane uz novu djelatnost, promocije nove djelatnosti te izrade projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije).

Nabava rabljene mehanizacije, strojeva, opreme (izuzev opreme/linije za preradu), gospodarskih vozila i plovila nisu prihvatljivi trošak.


Provedba i trajanje projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i kupovine zemljišta/objekata koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

Trajanje projekata iznosi maksimalnih 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju.


Visina javne potpore

Visina pojedinačne potpore iznosi fiksnih 50.000 EUR.

Isplata potpore

Zahtjev za isplatu korisnik obavezno podnosi u dvije rate.

Rok za podnošenje projekata (Zahtjeva za potporu)

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

--------------------


Podmjera 6.4. - Razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika

- Korisnici su fizičke i pravne osobe (do 49 zaposlenih) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
- Korisnici moraju biti registrirani za djelatnost ili uslugu koju razvijaju i baviti se njome, prije 14.02.2020. tj. imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata
- Korisnici pri podnošenju Zahtjeva za potporu moraju imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR


Prihvatljivost ulaganja

Prihvatljiva su ulaganja u sektore:

- prerada, marketing i izravna prodaja nepoljoprivrednih proizvoda, pri čemu se marketing mora odnositi na predmet prerade
- pružanje usluga u ruralnim područjima u području poljoprivrede, šumarstva, veterine, društvenih djelatnosti te intelektualnih usluga
- tradicijski i umjetnički obrti, uključujući i obrte za izradu suvenira
- turizam u ruralnom području isključujući: ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme), ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«, hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima navedenim u tablici koju možete pogledati ovdje.

Korisnici u tipu operacije 6.2.1. ne mogu podnijeti zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu sredstava u slučaju ulaganja u isti sektor.


Ostali uvjeti prihvatljivost i kriteriji odabira

Kriteriji odabira uključuju ekonomske, sektorske, horizontalne i kriterije lokacije ulaganja.

Za ostale, specifične uvjete prihvatljivosti i detalje kriterija odabira, ovisno o vrsti ulaganja ili statusu korisnika, slobodno nas kontaktirajte.


Prihvatljivost troškova i aktivnosti

Prihvatljivi su troškovi građenja/rekonstrukcije objekata, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata (do 10% vrijednosti projekta), kupnje strojeva  i opreme, kupnje gospodarskih vozila i plovila, kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti (osim za preradu, marketing i izravnu prodaju), troškovi za pripadajućio hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa, troškovi izrade web stranice u svrhu informiranja i promidžbe djelatnosti povezane s projektom te troškovi pripreme poslovnog plana i dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.  

Nabava rabljene mehanizacije, strojeva, opreme, gospodarskih vozila i plovila nisu prihvatljivi trošak.

U slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) prilikom predaje projekta potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu.


Provedba i trajanje projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i kupovine zemljišta/objekata koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

Trajanje projekata iznosi maksimalnih 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju.


Intezitet potpore

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%.

Visina potpore

Od 3.500 EUR do 200.000 EUR

Isplata potpore

Zahtjev za isplatu se može podnijeti u najviše tri rate.

Korisnik može tražiti predujam do 50% odobrenih sredstava potpore u roku od 9 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju.


Rok za podnošenje projekata (Zahtjeva za potporu)

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 28. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.


 
Više informacija o ostalim natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata, već 10 godina, stojimo vam na raspolaganju.
Robert Ravenšćak, mag. oec.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.


www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr
___________________________________________________________________
Ovaj newsletter poslan je na Vašu e-mail adresu u ime pošiljatelja Ravecon d.o.o., a temelji se na podacima dobivenim prijavom na web-stranice ili edukativna događanja, korištenjem web-aplikacija u vlasništvu tvrtke Ravecon, na temelju prethodnog poslovanja s tvrtkom ili smo Vašu e-mail adresu pronašli kao javno dostupnu na internetu. Sukladno GDPR odredbi poštujemo vašu privatnost, te u svako doba možete odustati od primanja naših obavijesti putem linka na kraju obavijesti.
 - - -
Ne želite primati obavijesti? Odjavite se.